Behöver du en IT-chef?

En IT-chef (CTO eller CIO) har en strategisk roll i företaget och ansvarar för att alla tekniska samt digitala framsteg tas. Chefsrollen innefattar även strategiska och operativa frågor som tar fokus på att verksamheten ska nå sina affärsmål. IT-chefens roll har blivit allt mer komplex och viktig på marknader där IT är en betydande konkurrensfaktor.

Solvify hjälper IT-administratörer att ligga i framkant och lyckas med sina uppgifter i att leda samt utveckla verksamhetens informationsteknik.

IT-chefen bidrar till framgångarna

För att öka lönsamheten måste en IT-chef förstå såväl teknik som affär. Eftersom utvecklingen går så rasande snabbt är det också viktigt att IT-chefen sätter sig in i vilka kompetenser som kommer att vara affärskritiska om några år. Detta eftersom IT inte längre bara är en supportfunktion, utan en strategisk kärnkompetens som driver verksamheten framåt.

Därför behöver
du en marknadschef

I takt med att kundresan utvecklas har också marknadschefens roll förändrats markant de senaste åren. Vad som händer idag är i princip redan förlegat. Därför måste marknadschefen hela tiden blicka framåt för att förstå målgrupperna, trenderna, möjligheterna och verktygen.

Den traditionella rollen där marknadschefen bara målade med stora penseldrag är förbi. Idag handlar det om att både bygga varumärke och samtidigt skapa så kallade “sales funnels” för att generera leads. Marknadschefen måste förstå till vem budskapet ska exponeras, i vilka kanaler och när det ska ske.

För att lyckas med den här bedriften krävs det att marknadschefen har koll på alla verktyg och system som gör detta möjligt. Allt från sökannonser, programmatiska annonser, analytics, CRM och mer står på den dagliga agendan.

Läs mer

Insikter från data

Allt fler marknadsavdelningar ser nyttan av att använda statistik (KPI) för att följa upp sina insatser. Med dessa enkla mätetal är det lätt att kommunicera till övriga intressenter om vad insatserna ger för resultat och framförallt vilken ROI som uppnås.

Data avslöjar även om du vänder dig till rätt målgrupp, finns i rätt kanaler och vid rätt tidpunkt. Med den här information kan du anpassa kommunikationen och optimera budskapen. För dagens marknadsförare är insikter från data helt avgörande för att kunna optimera alla kampanjer.

Det här kan du göra
med insikterna från data

  1. Med rätt KPI:er får du en sanningsenlig bild över alla marknadsinsatser.
  2. Få hjälp i att fatta beslut om framtida kampanjer.
  3. Utvärdera tidigare kampanjer och jämföra med pågående.

Med Solvify får du en trygg och erfaren partner som arbetar proaktivt och är med dig hela vägen. När du anlitar oss får du en IT- och marknadschef som hittar rätt lösningar till din verksamhet. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig utveckla din affär!

Så här går det till

01.

Besök

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte.

02.

Offert

Vi skickar ett designutkast och ett prisförslag.

03.

Acceptera

Du bestämmer dig för om du vill acceptera förslag eller inte.

04.

Arbetet utförs

Under löpande kontakt med webbdesigners genomförs arbetet utifrån dina behov.