Skip to main content

Det finns så många yrkestitlar inom IT att det är svårt att hålla reda på vad som är vad. Till exempel, betyder webbdesigner samma sak som webbutvecklare? Här får vi veta vad en webbdesigner arbetar med och hur arbetsmarknaden för området ser ut.

En webbdesigner ansvarar för att skapa och utforma en webbplats. Webbdesignern förstår hur man gör en webbplats användbar och enkel att använda samtidigt som den är estetiskt tilltalande för användaren. I en webbdesigners arbete ingår att skapa den idealiska landningssidan som förvandlar besökare till köpare eller lockar dem att stanna kvar på sidan. Webbplatsens struktur, dvs. hur sidorna förhåller sig till varandra, samt valet av bilder, symboler, typsnitt, musik och video är alla viktiga uppgifter. Detta kan vara ett jobb för dig som både är tekniskt orienterad och har en känsla för färg och form.

Design och programmering

Webbdesigners kodar i bland annat JavaScript, XHTML, CSS och XML men deras främsta fokus ligger på design. Kunskap om programmering och kodning krävs dock inom området eftersom all design måste skapas i enlighet med hur sidan kommer att skrivas. Skillnaden mellan en webbdesigner och en renodlad webbutvecklare är att utvecklaren enbart fokuserar på tekniska aspekter som programmering och webbplatsutveckling. Webbdesigners är ofta bekanta med designprogram som Adobe Photoshop, Illustrator och Fireworks. Många är också förtrogna med skapande av text på nätet och SEO.

Möjligheter till anställning

Webbdesign är en relativt ung sektor som uppstod i samband med den utbredda användningen av internet. Den har ökat i popularitet under de senaste tio åren i takt med att digitala medier har blivit en allt viktigare del av människors liv. Många människor är beroende av internet för att handla, få information, interagera med andra och göra allt annat i livet. Som en följd av detta ökar behovet av webbdesigners snabbt, och den framtida arbetsmarknaden verkar lovande. Många webbdesigners arbetar som frilansare eller som egenföretagare på projektbasis eller med flera kunder. Att driva ett företag är inte för alla, men det är möjligt att hitta arbete. Webbdesigners anställs ibland av reklambyråer eller webbföretag, och det är också möjligt att arbeta för större organisationer där webbdesignern administrerar företagets webbplats.

Att lära sig att bli webbdesigner

Om du är ung och vill göra karriär som webbdesigner kan du skriva in dig på en teknisk gymnasieskola med inriktning på informations- och medieteknik. Vidareutbildningskurser i webbdesign finns sedan på högskolor, yrkeshögskolor och universitet. Programmen löper vanligtvis över två till tre år. Även om det finns många självlärda webbdesigners föredrar de flesta företag att se en högre examenscertifiering. Eftersom IT ständigt förändras måste du hålla dig uppdaterad med ny teknik, därför krävs ofta självstudier inom branschen.

Leave a Reply