Beskriv UX-design?

Det är viktigt att redan från början konstatera att det inte råder någon enighet om vad UX-design är.

Flera discipliner, inklusive gränssnittsdesign, informationsarkitektur, grafisk design, användbarhet och interaktion mellan människa och dator, ingår i begreppet ”user experience design”, som har många olika aspekter.

Men låt oss försöka förstå vad det egentligen innebär mer i detalj.

Definition av UX-design
En forskning som publicerats i Oxford Journal of Interacting with Computers hävdar:

Att ”öka kundernas lycka och lojalitet genom nyttan, användarvänligheten och glädjen i att interagera med en produkt” är det uttalade målet för UX-design i företagsvärlden.

Med andra ord är design av användarupplevelser (UX) processen för att skapa användbara, enkla att använda och trevliga fysiska eller digitala varor. Det handlar om att se till att kunderna får ett värde av det du erbjuder och att förbättra den upplevelse de får när de använder din produkt.

UX-designers arbete omfattar UI Design och mer än så

Termer som ”User Interface Design” (Utformning av användargränssnitt) och ”Usability” (Användbarhet) används ofta synonymt med ”User Experience Design”(Design för användarupplevelse). Användbarhet och design av användargränssnitt är viktiga delar av UX-design, även om de bara är två av de många områden som den omfattar.

En UX-designer är intresserad av alla aspekter av produktanskaffning och integration, inklusive varumärke, design, användbarhet och funktion. Det är en berättelse som börjar långt innan konsumenten ens håller prylen i handen.

Ingen produkt står ensam. En produkt är inte bara det den är. Den är en väl avrundad, sammanvävd samling upplevelser. Betrakta en produkt eller tjänst i alla dess faser, från ursprungliga intentioner till slutliga reflektioner, från första användning till hjälp, service och underhåll. Se till att de alla interagerar i samklang.

– Don Norman, killen som myntade uttrycket ”användarupplevelse”.

Att göra hemsidor enkla att använda är en självklarhet

Produkter som ger en fantastisk användarupplevelse (som iPhone) skapas alltså med tanke på hela processen med att köpa, äga och till och med felsöka produkten, utöver produktens konsumtion eller användning.

UX-designers koncentrerar sig på samma sätt inte bara på att skapa varor som är användbara, utan vi uppmärksammar även andra delar av användarupplevelsen, som t.ex. njutning, effektivitet och nöje.

Följaktligen kan en bra användarupplevelse inte definieras på ett enda sätt. En utmärkt användarupplevelse är däremot en upplevelse som tillgodoser en specifik användares behov i den unika miljö där han eller hon använder produkten.

UX-designers tänker på varför, vad och hur produkten används

Som UX-designer bör du undersöka varför, vad och hur produktanvändning sker.

Som UX-designer bör du undersöka varför, vad och hur produktanvändning sker.

Varför omfattar användarnas motiv för att ta till sig en produkt, oavsett om de har att göra med en uppgift som de avser att utföra med produkten eller med värderingar och perspektiv som användarna identifierar med ägande och användning av produkten.

Vad handlar om vad människor kan åstadkomma med en produkt – dess funktionalitet.

Slutligen handlar ”hur” om hur produkten utformas för att fungera på ett lättfattligt och visuellt tilltalande sätt. För att utveckla produkter som konsumenterna kan skapa meningsfulla upplevelser

UX-designers med ”varför” innan de definierar ”vad” och slutligen ”hur”. När det gäller programvarudesign måste man garantera att produktens ”substans” levereras via en befintlig enhet och ger en smidig, flytande upplevelse.