Vad är egentligen IT-support?

IT-stöd är en typ av teknisk hjälp som hjälper till med en mängd olika tekniska problem, t.ex. datorer, skrivare, nätverk och prylar.

IT-support förklaras

Kravet på interna tekniska färdigheter har blivit allestädes närvarande i takt med att vi rör oss allt längre in i den digitala eran. Informationsteknik är inte längre bara ett ansvar för teknikbaserade företag.

På grund av att dagens näringsliv är ständigt påslaget och uppkopplat har IT blivit en avgörande komponent utan vilken de flesta företag skulle gå i stå.

Tyvärr har IT-övervakning och IT-underhåll inte alltid följt med IT-beroendet. IT-fel kan inträffa utan förvarning, och när de inträffar får organisationerna ofta kämpa för att identifiera grundorsakerna, reparera kritisk teknik och åtgärda och lösa eventuella komplikationer som uppstår. Lägg därtill de ständigt föränderliga hoten från cyberattacker och säkerhetsöverträdelser, och dagens företags IT-sårbarhet blir ännu tydligare.

Organisationer söker IT-hjälp för att bekämpa dessa utmaningar och öka affärs- och driftsmässigheten. Här pratar vi om IT-stöd, vad det ger och hur Solvify förändrar hur anställda och IT-agenter engagerar sig för att hitta svar.

Vad exakt gör IT-support?

Precis som IT har blivit allestädes närvarande i organisationer har även IT-support personalens uppgifter och ansvarsområden ökat. IT-support är i sin enklaste form ett brett ord som innefattar all slags hjälp med teknikrelaterade tjänster och produkter. Det innebär att IT-stödet är lika ansvarigt för att införa ny säkerhetsprogramvara som för att hjälpa glömsk personal att återskapa förlorade lösenord.

Samtidigt ger effektiva IT-stödlösningar personalen de verktyg de behöver för att snabbt åtgärda problem och återgå till arbetet. De anställda kan kontakta IT-stödet när som helst, från vilken plats som helst och förvänta sig ett snabbt och pålitligt svar. Detta leder till högre produktivitet hos personalen samt nöjdare och mer engagerade medarbetare.

Hur kan IT-hjälp hjälpa ditt företag?

Fördelarna med IT-stöd är lika många som de skyldigheter som följer med det. Solvify IT-support förbättrar praktiskt taget alla områden i en organisation genom att öka den tekniska effektiviteten och tillförlitligheten, öka säkerheten och minimera medeltiden för återhämtning.

Nedan följer några av fördelarna med IT-stöd:

  1. Ökad avkastning på investeringen och lägre utgifter.
  2. Effektivt IT-stöd kräver en investering. Genom att minska tiderna för problemlösning i ditt företag kan du spara en stor summa pengar som annars skulle gå förlorade.
  3. Samtidigt kan IT-stödet hjälpa dig att utnyttja dina verktyg och system på bästa sätt, vilket ökar personalens prestanda och de intäktsgenererande komponenterna i din organisation.

Eftersom Solvifys IT-support är helt molnbaserad underhålls och finns alla nödvändiga verktyg dessutom på en enda plattform, vilket sänker underhålls- och administrationskostnaderna.

Förbättrad cybersäkerhet

Farorna med cybersäkerhet förändras snabbt. Hotaktörer anpassar sig till konventionella säkerhetsåtgärder genom att anta verktyg, taktik och smarta strategier. Att ha pålitligt IT-stöd till hands förbättrar din säkerhetsposition och gör att du kan reagera snabbare på nya hot.

Anställda är överlyckliga

Effektiv IT-hjälp ger personalen de verktyg de behöver för att åtgärda problem snabbt och direkt, vilket minimerar stilleståndstiden dramatiskt. Anställda kommer att ha flexibiliteten att lyckas med alla sina arbetsuppgifter om de kan ansluta till IT oavsett var de arbetar (mobil, team, Slack, skrivbord etc.), har snabbare svarstider och kan åtgärda sina egna problem utan att behöva vänta.

Förbättrad anpassningsförmåga inom IT

Framtidens företag kommer i hög grad att förlita sig på ny utveckling och IT-evolutioner, precis som den teknik som driver verksamheten nu var nästan okänd för tjugo år sedan. Organisationer måste bekanta sig med ny teknik i takt med att den blir tillgänglig för att kunna förbli konkurrenskraftiga. IT-support är en värdefull resurs för att analysera, testa och implementera nya verktyg och system för att hjälpa företag att nå sina mål.

Skalning utan ansträngning

Automatiserade molnbaserade IT-supporttjänster kan hantera många fler situationer än traditionella hjälplösningar. Prioritera och fördela arbetet på ett intelligent sätt, påskynda upptäckt och hantering av problem och expandera ditt företag.

Tillbringa mindre tid med att oroa dig och mer

Ledningen ska inte behöva spendera sin begränsade tid på att jaga IT-problem, med några få undantag. IT-support avlastar ledningen från många IT-relaterade sysslor, så att ledningen kan koncentrera sig på teamledning och företagstillväxt.

Ökad effektivitet och produktivitet i verksamheten

Det finns en anledning till att tekniken har blivit så utbredd i nästan alla branscher: lämpliga verktyg kompletterar och stöder personalens arbetsuppgifter, vilket gör det möjligt för företag att utföra och uppnå mer samtidigt som de betalar mindre. Solvifys IT-support innehåller kraftfull AI- och maskininlärningsteknik, vilket frigör IT-anställda och ökar produktiviteten med upp till 20 %.

Personlig service

Ditt företag är unikt, och det är även de IT-problem du möter. IT-stödet kan lösa dessa utmaningar på ett sätt som är skräddarsytt för dina specifika krav, behov och begränsningar.

Vilken roll spelar it-assistans i ditt team?

Många företag brukade ha sina IT-support personer i källare och tog bara ut dem när datasystem eller annan kontorsutrustning behövde repareras. Den tiden är förbi; dagens IT-stöd är en viktig och helt integrerad del av praktiskt taget alla framgångsrika företags organisationsstruktur.

Även om många företag väljer att ha separata IT-supportavdelningar har andra företag gått över till att helt integrera IT i andra team och avdelningar. Logiken bakom detta beslut kan tyckas självklar – varje team och avdelning har sina egna tekniska verktyg, system, databaser och så vidare, och bör därför ha sina egna IT-experter på plats för att hantera oväntade fel eller andra svårigheter som kan uppstå.

Är Solvify lämpligt för IT-stöd?

Solvify tillhandahåller de verktyg som krävs för att IT-supportpersonalen ska kunna ge kunder och företag korrekt service.

IT Support Solvify på ger mervärde genom att koppla ihop arbete mellan olika team, registrera mikrotjänster, korrelera observerbara data, automatisera ändringar och förutse problem.