Skip to main content

Anledningar till att annonsera på Bing (och Google)

Google Ads, Google Ads, Google Ads… det är den vanligaste refrängen när man diskuterar marknadsföring i sökmotorer. Men är det den enda kanalen du bör vara synlig på för optimala resultat? Kanske inte.

Det finns nämligen en SEA-väg som många förbiser, är omedvetna om eller bortser från i den felaktiga tanken att den inte kan ge positiva effekter. Självklart tänker jag på Microsoft Advertising, eller Bing Ads som det har varit känt i åratal.

Många människors första tanke när de hör om denna kanal är: ”Bing används sällan, eller hur?”. Verkligheten är dock att ett betydande antal gör det. Bing har 24 procent av desktopmarknaden i USA och 13 procent av hela sökmarknaden i Sverige (där majoriteten är desktop surfa). Statistik som Microsoft sammanställt visar också att 40 procent av användarna är mellan 35 och 54 år och att cirka 30 procent av dem har en hushållsinkomst som överstiger det nationella genomsnittet, vilket gör dem till en köpstark grupp. En förklaring till dessa siffror är att Bing är förinstallerat på alla nya datorer som standardwebbläsare.

Fördelarna med Microsoft Marketing (Bing Ads)

Vilka fördelar har annonsering på Bing? Den kanske största fördelen är konkurrensen. Få är lika angelägna om att bli uppmärksammade på Bing som de är om att bli sedda på Google. Vissa studier visar att en minskad konkurrens kan leda till en minskning av kostnaden per klick med upp till 60 procent. Detta minskar naturligtvis den totala annonskostnaden jämfört med Google Ads.

Dessutom har Wordstream släppt statistik som visar att Bing-användare är nästan dubbelt så benägna som Google-användare att klicka på en annons. I synnerhet har en betydligt högre CTR (dvs. andelen personer som såg annonsen och klickade på den) registrerats på Bing i kategorin handel.

Denna högre grad av engagemang är inte bara tydlig på klicknivå utan även i det följande steget; enligt tidigare forskning har Bing också en bättre konverteringsgrad. Detta varierar naturligtvis från företag till bransch, men det är viktigt att komma ihåg.

Microsoft Advertising gör det också möjligt att ändra dina kampanjer beroende på enhet (mobil/desktop/tablett) och operativsystem, vilket Google Ads inte erbjuder. Om du till exempel vill annonsera för en iPhone-reparationstjänst kan du begränsa annonserna till enbart Apple-användare.

Öppenhet är något som vi på Trigger Company värdesätter högt; det är grunden för hela vår affärsmodell! Därför är det viktigt att notera att Microsoft Advertising ger en bättre grad av öppenhet, eftersom de är helt ärliga om sina annonspartners (dvs. var dina annonser kan visas). För närvarande är Google inte alls lika öppet, eftersom de inte ger information om de annonspartners från vilka de har fått trafik.

Satsa på en blandning!

Innebär detta att du ska sluta annonsera på Google och börja annonsera på Microsoft i stället? Naturligtvis inte. Det finns flera fördelar med att annonsera på Microsofts olika nätverk, men Google är fortfarande branschledande och ger tillgång till en stor publik. Detta innebär dock inte att man ska bortse från Microsofts annonsering. Att kombinera de två annonsplattformarna är enligt vår mening det bästa tillvägagångssättet. Genom att annonsera på Google Ads når du fler personer, men genom att komplettera din Google Ads-kampanj med Microsoft Advertising kan du nå något mer engagerade och köpande kunder.