Skip to main content

Det finns många anledningar idag till att företag halkar efter och misslyckas med sin marknadsföring på nätet, och vi tänkte dela med oss av de 7 anledningarna

Företag bygger inte sin webbplats utifrån sina tjänster eller produktkategorier och missar därför landningssidor för både SEO och SEM.

(TIPS 1 – Gör en nyckelordsanalys och bygg upp din webbplatsstruktur utifrån den).

Det finns ingen förståelse för att det handlar om att ha en avsikt med vad besökaren ska göra på webbplatsen och att mäta resultaten. Detta missar alla de fördelar som marknadsföring på nätet har jämfört med andra medier.

(TIPS 2 – Sätt upp mål och mät vad besökaren ska göra på din webbplats).

Det finns fasta månads- och/eller årsbudgetar som marknadsförare måste hålla sig till.

(TIPS 3 – Om en marknadsföringskanal är lönsam handlar det om att maximera den, inte att pricka budgeten. Våga arbeta med flexibla budgetar).

Det saknas förståelse för att till exempel mer produktspecifika sökningar i Google Adwords är mer värdefulla än inspirationssökningar.

(TIPS 4 – Fokusera produktspecifikt och bredda därefter.)

Online-team i företaget är oftast låsta i ett hörn av organisationen men borde genomsyra hela företaget.

(TIPS 5 – Lyft ut onlineteamen tillsammans med resten av organisationen och få dem att hjälpa till med stöd på alla nivåer).

Mobila enheter är också viktiga.

(TIPS 6 – Över 50 % av alla google sökningar görs nu på mobiler. Alla måste tänka mobilt och ge användaren en bra upplevelse på mobilen).

Vi arbetar redan med SEO, varför ska vi använda andra kanaler?

(TIPS 7 – Alla marknadsföringskanaler som är lönsamma bör man arbeta med).

Om du känner att du befinner dig i ett företag där något av detta stämmer hoppas jag att du säger ifrån, för det är det som kommer att gynna företaget i det långa loppet. Det är lätt att hamna på efterkälken av företag som gör omställningen till den nya datadrivna miljön snabbare än vad du annars skulle göra.

Kontakta oss

Leave a Reply